Chevy Plus Program คืออะไร
บริการและสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ทางเชฟโรเลต สรรหามาตรงกับไลฟ์สไตล์ในทุกๆ การใช้ชีวิต เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ ไม่ว่าเส้นทางของคุณ จะเป็นการ ไปพักผ่อน ช้อปปิ้ง กินข้าว ดูหนัง ฟังเพลง เติมน้ำมัน ฯลฯ เพียงลงทะเบียนที่ www.chevrolet.co.th หรือโทร 1734 เพือยืนยันการรับสิทธิพิเศษต่างๆ

ประกอบไปด้วยลูกค้าเชฟโรเลต 2 กลุ่มคือ

 
Chevy Plus
ลูกค้าปกติทั่วไปที่ใช้รถยนต์เชฟโรเลตทุกรุ่น *

 
* สำหรับลูกค้า Chevy Plus เองก็สามารถ upgrade ขึ้นเป็นลูกค้า Chevy Plus VIP เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
1 ต้องยังเป็นลูกค้าเชฟโรเลต ที่ยังมีรถ ในครอบครองเท่านั้น
2 ต้องเป็นลูกค้า ที่ได้ลงทะเบียน ที่จะใช้ร่วมรับสิทธิ์ที่ www.chevrolet.co.th หรือที่ 1734
3 รับสิทธิพิเศษจากร้านค้า ที่ร่วมโครงการ ตามวิธีการ ที่ระบุในเมนู ลงทะเบียนรับสิทธิ์
4 สิทธิพิเศษต่างๆ เริ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
5 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และมอบให้ สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ เฉพาะลูกค้า เชฟโรเลตเท่านั้น
6 เงื่อนไขและวิธีการ ในการรับสิทธิ์ต่างๆ ตามร้านค้าหรือ ผู้ร่วมโครงการต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุ ในเอกสารเท่านั้น
7 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถแลก เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้
8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิน ข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากโครงการ และการตัดสินของบริษัท ถือเป็นข้อสิ้นสุด
9 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 
Chevy Plus VIP
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเชฟโรเลตอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากเดิม

ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 ลูกค้าที่ใช้รถเชฟโรเลตตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป*
กลุ่มที่ 2 ลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการสม่ำเสมออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน นับย้อนหลัง จากปีปัจจุบัน**
กลุ่มที่ 3 ลูกค้าที่ซื้อรถเชฟโรเลต รุ่นสูงสุดของแต่ละรุ่น LTZ

 
* ลูกค้าที่มีชื่อและนามสกุลที่เป็นเจ้าของรถเชฟโรเลตอย่างน้อย 1 คัน (ลูกค้าที่มีการ รถซ้ำหรือ ซื้อเพิ่ม โดยใช้ชื่อและนามสกุลตรงกัน จะได้รับสิทธิเป็น VIP ทันที)
** สำหรับลูกค้านำรถเข้าใช้บริการที่ ศูนย์บริการเชฟโรเลตตั้งแต่ปี 2553 – 2555 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งติดกันเป็นเวลา 3 ปี โดยสิทธิ์ VIP จะมีอายุ 1 ปี นับจาก วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี การรักษาสิทธิ์ความเป็นลูกค้า VIP ทำได้โดยการ นำรถเชฟโรเลต เข้าใช้บริการที่ศูนย์บริการฯ เพื่อตรวจเช็ค และซ่อมแซม อย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละปี ในกรณีที่ ลูกค้าไม่ได้นำรถ เข้าศูนย์บริการ สิทธิในการเป็น VIP จะถูกยกเลิกในปีถัดไป และในกรณีที่ ลูกค้าเสียสิทธิ์ ในการเป็นลูกค้า VIP ไปแล้ว จะสามารถกลับเข้าเป็นลูกค้า VIP ได้อีก เมื่อนำรถเข้าศูนย์บริการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งติดกันเป็นเวลา 3 ปี
1 ต้องยังเป็นลูกค้าเชฟโรเลต ที่ยังมีรถ ในครอบครองเท่านั้น
2 ต้องเป็นลูกค้า ที่ได้ลงทะเบียน ที่จะใช้ร่วมรับสิทธิ์ที่ www.chevrolet.co.th หรือที่ 1734
3 รับสิทธิพิเศษจากร้านค้า ที่ร่วมโครงการ ตามวิธีการ ที่ระบุในเมนู ลงทะเบียนรับสิทธิ์
4 สิทธิพิเศษต่างๆ เริ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
5 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และมอบให้ สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ เฉพาะลูกค้า เชฟโรเลตเท่านั้น
6 เงื่อนไขและวิธีการ ในการรับสิทธิ์ต่างๆ ตามร้านค้าหรือ ผู้ร่วมโครงการต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุ ในเอกสารเท่านั้น
7 สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถแลก เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นๆ ได้
8 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จากโครงการ และการตัดสินของบริษัท ถือเป็นข้อสิ้นสุด
9 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Chevy Plus
1. สิทธิ์ในการใช้ Movies Fast Lane และ VIP Lounge
ที่ SF Cinema 28 สาขา
2. ส่วนลดค่าสินค้าและบริการต่างๆ กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
3. รับกาแฟฟรีทุกวันที่ *
4. สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมกับเชฟโรเลต ตลอดทั้งปี อาทิ ชมภาพยนต์ฟรี ร่วมกิจกรรม แรลลี่ , คาราวาน , กอล์ฟ , คอนเสิร์ต ,บัตรชมงานแสดงรถยนต์ต่างๆ
5. ล้างทำความสะอาดรถ และ ห้องแครื่องทุกครั้งที่นำรถ เข้าใช้บริการตรวจเซ็ค ซ่อมแซมที่ ศูนย์บริการเชฟโรเลต **
  สิทธิพิเศษทั้งหมด
 
* 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 วัน จำนวน 3,000 แก้วต่อเดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า สิทธิพิเศษเริ่ม 1 มิถุนายน 2555
** สามารถรับบริการล้าง ทำความสะอาด ภายนอก และห้องเครื่อง ได้ที่ศูนย์บริการ ในกรุงเทพฯ ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า Chevy Plus VIP
1. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนต์ 1 ใบฟรี 1 ใบ*
ที่ SF Cinema ใช้ Movies Fast Lane SF Cinema 28 สาขา และ VIP Lounge ทุกสาขา
2. ส่วนลดค่าสินค้าและบริการต่างๆ กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ
3. รับกาแฟฟรีทุกวันที่ **
4. รับส่วนลดในการเติมน้ำมัน 50 สตางค์ต่อลิตรที่ปั้ม PT กว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ***
5. ล้างทำความสะอาดรถ และ ห้องแครื่องทุกครั้งที่นำรถ เข้าใช้บริการตรวจเซ็ค ซ่อมแซม ที่ศูนย์บริการเชฟโรเลต
6. สิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมกับเชฟโรเลต ตลอดทั้งปี อาทิ ชมภาพยนต์ฟรี ร่วมกิจกรรม แรลลี่ , คาราวาน , กอล์ฟ , คอนเสิร์ต ,บัตรชมงานแสดงรถยนต์ต่างๆ
  สิทธิพิเศษทั้งหมด
 
* 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 เดือน จำนวน 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน เริ่ม 24 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
** 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 วัน จำนวน 3,000 แก้วต่อเดือน เดือน เริ่ม 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
*** ลด 50 สตางค์ต่อลิตร ครั้งละไม่เกิน 50 ลิตร เดือนละ 4 ครั้ง ที่สถานีบริการที่ร่วมรายการ เฉพาะประเภทน้ำมันที่มีบริการ ในปั้มเท่านั้น เริ่ม 1 กรกฎษคม 2555 เป็นต้นไป , โดยบริษัทจะ จัดส่ง บัตรน้ำมันของ PT ไปให้ลูกค้าVIP ที่ได้ทำการลงทะเบียนใน www.chevrolet.co.th บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     
ลูกค้าทุกท่านตามฐานข้อมูล จะได้รับรหัส ในการลงทะเบียน รับสิทธิ์ผ่าน SMS
หมายเหตุกรณีที่ไม่ได้รับ SMS กรุณาติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 1734
นำรหัสที่ได้รับไปลงทะเบียน ที่ www.chevrolet.co.th หรือโทร 1734 โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ที่จะใช้ในการรับสิทธิพิเศษ
หลังจากการลงทะเบียน ตรวจสอบ สิทธิ์ว่าท่านเป็น Chevy Plus หรือ Chevy Plus VIP
แสดงสิทธิ์ ณ ร้านค้าต่าง ๆ
ที่ร่วมรายการ โดยพิมพ์ รหัส
ร้านค้าแล้วส่งไปที่ 4545678
แล้วรอข้อความตอบกลับ